• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
بسمه تعالي
سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور
سامانه آمار و اطلاعات معاونت هاي غذا و دارو

 

اطلاعيه (1397/04/02):

جهت دريافت راهنماي برنامه عملياتي مربوطه بر روي دريافت فايل مربوط به مديريت مورد نظر از جدول زير كليك نماييد.

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي به تفكيك هر مديريت

مديريت نظارت بر دارو و مواد مخدر

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي دارو

مديريت كميته تجويز و مصرف منطقي دارو

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي تجويز

مديريت آزمايشگاه هاي كنترل غذا و دارو

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي آزمايشگاه

مديريت تجهيزات و ملزومات پزشكي

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي تجهيزات

مديريت فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي مكمل، طبيعي و سنتي

مديريت آرايشي و بهداشتي

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي آرايشي و بهداشتي 

مديريت غذا

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي غذا

مديريت فناوري اطلاعات

دريافت فايل راهنماي برنامه عملياتي فناوري اطلاعات

 
اطلاعيه (1396/07/03):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
     احتراما با عنايت به سياست ها و برنامه هاي اين سازمان جهت يكسان سازي كاربران سامانه نام كاربري كليه كاربران جهت ورود به سامانه كد ملي ايشان مي باشد كه در صورت تغيير كاربران اداره هاي معاونت غذا و دارو كشور، نام كاربري و كلمه عبور به ايميل ايشان ارسال گرديده است. در صورت عدم دريافت نام كاربري و كلمه عبور مي توانيد با پشتيباني فني سامانه با شماره زير تماس حاصل فرماييد.  

 شماره تماس پشتيباني فني سامانه 
021-77643586-7

اطلاعيه (1397/01/01):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور: (نامه شماره 655/61499 مورخ 96/05/21 )
       احتراماً، باعنايت به سياست ها و برنامه هاي اين سازمان و اهميت ارزيابي معاونت هاي غذا و دارو در سالجاري، بدينوسيله شاخص هاي يكسان سازي شده جهت پايش عملكرد و رتبه بندي معاونتها، در راستاي ارتقاء سطح خدمت رساني به مردم و توسعه زيرساختها، براساس امتيازهاي كسب شده در سامانه ارزيابي عملكرد به شرح جدول ذيل صورت مي پذيرد.  

جدول زمان بندي سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور:

تاريخ شروع دور اول بارگذاري (عملكرد شش ماهه اول)

1396/07/01 لغايت 1396/08/01

تاريخ شروع دور نهايي بارگذاري  تا مورخ 1397/01/30