• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
بسمه تعالي
سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور
سامانه آمار و اطلاعات معاونت هاي غذا و دارو

 

اطلاعيه (1398/04/24):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور: (نامه شماره 655/33017 مورخ 98/04/23 )
        احتراما با عنايت به بازبيني شاخص هاي عملكردي حوزه غذا و دارو و ضرورت برنامه ريزي بر پايه آمار و اطلاعات بروز شده و شروع جلسات هيات امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور در سالجاري، مقتضي است دستور فرماييد نسبت به بارگذاري اطلاعات مربوط به محورهاي ذيل در سامانه توسط كاربر تعريف شده آن معاونت (نماينده معاونت در سامانه ارزيابي عملكرد و آمار و اطلاعات) اقدامات لازم صورت پذيرد.

جدول زمان بندي سامانه آمار و اطلاعات معاونت هاي غذا و دارو كشور:

ثبت آمار و اطلاعات حوزه غذا و دارو

1398/04/25 لغايت 1398/05/10

شاخص هاي عملكردي حوزه معاونت غذا و دارو در هيات امناء 

1398/04/25 لغايت 1398/05/10

ميزان بدهي هاي دارو و تجهيزات پزشكي دانشگاه به شركت هاي پخش به صورت سه ماهه

1398/04/25 لغايت 1398/05/10

 

اطلاعيه (1398/04/12):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
  ثبت آمار و اطلاعات حوزه غذا و دارو - خود اظهاري هيات امناء

      جهت دريافت راهنماي ثبت شاخص هاي حوزه غذا و دارو در هيات امناء بر روي لينك زير كليك نماييد.اطلاعيه (1396/10/24):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
     احتراما با عنايت به سياست ها و برنامه هاي اين سازمان جهت يكسان سازي كاربران سامانه نام كاربري كليه كاربران جهت ورود به سامانه كد ملي ايشان مي باشد كه در صورت تغيير كاربران اداره هاي معاونت غذا و دارو كشور، نام كاربري و كلمه عبور به ايميل ايشان ارسال گرديده است. در صورت عدم دريافت نام كاربري و كلمه عبور مي توانيد با پشتيباني فني سامانه با شماره زير تماس حاصل فرماييد.  

 شماره تماس پشتيباني فني سامانه 
021-77643586-7