• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  
بسمه تعالي
سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور
سامانه آمار و اطلاعات معاونت هاي غذا و دارو

 

 

اطلاعيه (1397/02/19):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:

به اطلاع مي رساند مهلت اصلاح شاخص ها از تاريخ 1397/02/19 تا تاريخ 1397/02/22 مي باشد، كه لازم است واحدهاي خود ارزياب شاخص هايي كه داراي وضعيت برگشت به واحد خود ارزياب توسط ارزياب سازمان مي باشد را پس از اعمال اصلاحات و ارسال مستندات به وضعيت اصلاح خود ارزيابي و ارسال مجدد براي ارزيابي تغيير دهند.

 

اطلاعيه (1396/07/03):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
     احتراما با عنايت به سياست ها و برنامه هاي اين سازمان جهت يكسان سازي كاربران سامانه نام كاربري كليه كاربران جهت ورود به سامانه كد ملي ايشان مي باشد كه در صورت تغيير كاربران اداره هاي معاونت غذا و دارو كشور، نام كاربري و كلمه عبور به ايميل ايشان ارسال گرديده است. در صورت عدم دريافت نام كاربري و كلمه عبور مي توانيد با پشتيباني فني سامانه با شماره زير تماس حاصل فرماييد.  

 شماره تماس پشتيباني فني سامانه 
021-77643586-7

اطلاعيه (1397/01/01):

كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور: (نامه شماره 655/61499 مورخ 96/05/21 )
       احتراماً، باعنايت به سياست ها و برنامه هاي اين سازمان و اهميت ارزيابي معاونت هاي غذا و دارو در سالجاري، بدينوسيله شاخص هاي يكسان سازي شده جهت پايش عملكرد و رتبه بندي معاونتها، در راستاي ارتقاء سطح خدمت رساني به مردم و توسعه زيرساختها، براساس امتيازهاي كسب شده در سامانه ارزيابي عملكرد به شرح جدول ذيل صورت مي پذيرد.  

جدول زمان بندي سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور:

تاريخ شروع دور اول بارگذاري (عملكرد شش ماهه اول)

1396/07/01 لغايت 1396/08/01

تاريخ شروع دور نهايي بارگذاري  تا مورخ 1397/01/30